bezalel MSDS
  www.msds.bezalel1.net
בצלאל Bezalel MSDS
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית של בצלאל  |  יצירת קשר  
למה גליונות הבטיחות לא מספיקים

גליונות בטיחות מספקים מידע בנוגע לתכונות החומרים כחומרי גלם ומכילים מידע בטיחותי בעל ערך רב. אבל כאשר נעשה שימוש בחומרים אלה, מתווספים למשוואה משתנים רבים נוספים שהם התהליך. כדי להכיר את הסיכונים הבריאותיים והסביבתיים בפעילות עם החומרים יש לקחת בחשבון את מאפייני התהליך - חומרים נוספים שבאים במגע, שינויי טמפרטורה (למשל במקרה של חימום או קירור), מידת החשיפה והשימוש (למשל שעה בחודש או שעתיים כל יום), מצבו של המשתמש (למשל אשה בהריון, ילד, אדם בריא, ..), מצבו וקיומו של מיכשור (למשל מערכות לטיפול באויר) ועוד.... לכן הכרות עם גליונות הבטיחות לא מספיקה כדי לקבוע מאפייני סיכון ודרכי פעולה רצויות בהתאם שילוב המידע בגליונות הבטיחות עם מידע בנוגע לתהליך, ע"י איש מקצוע המוסמך לכך, אמור לספק את הידע וההנחיות הדרושות.

 
 
עיצוב קרמי וזכוכית - ceramics and glass design
אמנות - Art
עיצוב תעשייתי - Industrial design
צורפות ואופנה
צילום
מידע כללי
חומרים בשימוש כללי